Mencari Keredhaan Allah

"Sesungguhnya orang-orang yang taqwa dalam kebun-kebun dan mata air (syurga)." Q.S. Al Hijr:45)

Martabat dan Kedudukan Solat

Solat adalah suatu ibadat yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan yang disertai dengan niat dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, Allah S.W.T disembah dengan khusyuk dan tawaduk.

a. Solat merupakan tiang agama

Kepala segala solat ialah Islam (menyerahkan diri kepada Allah), tiangnya ialah solat dan puncaknya ialah jihad fisabillah.

(Hadis riwayat Ahmad dan Turmuzil)

b. Ibadat pertama yang diwajibkan

Difardukan solat atas Nabi s.a.w pada malam beliau diisra'kan itu lima puluh waktu, kemudian dikurangi sehingga ditetapkan lima. Lantas nabi diseru, ya Muhammad! Sesungguhnya perkataan disisiKu tidak dapat diubah lagi, dan sesungguhnya bagi engkau dengan solat yang lima waktu ini (dinilai sama) dengan lima puluh waktu.

(Hadis riwayat Ahmad, An-Nasaei dan At Turmuzi)

c. Solat merupakan ibadat pertama dihisab pada hari kiamat

Yang pertama sekali dihisab atas seorang hamba dihari kiamat nanti ialah sembahyang, maka jika baiklah sembahyangnya nescaya baiklah amalan-amalan lainnya dan jika rosak sembahyangnya, maka binasalah amal-amal yang lain.

(Hadis riwayat Thabrani)

d. Solat merupakan wasiat Rasulullah s.a.w yang terakhir yang ditujukan kepada seluruh umatnya ketika beliau berpisah dengan dunia ini

Jagalah solat, solat dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu.

(Hadis riwayat Ahmad)

e. Solat merupakan garis pemisah antara islam dan kafir

Beza antara seorang laki-laki (muslim) dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.

(Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Turmuzi dan Ibnu Majah)

f. Sembahyang juga menjadi ukuran bagi berkembang atau tidaknya ajaran Islam di muka bumi

Sungguh akan runtuhlah tali Islam satu demi satu, maka setiap kali putus tali yang satu manusia akan bergantung (berpegang) dengan tali yang berikutnya. Maka yang pertama runtuh ialah hukum Islam dan yang terakhir ialah sembahyang.

(Hadis riwayat Ibnu Hibban)

Siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, keterangan dan kemenangan dihari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya ia tidak akan mempunyai cahaya, keterangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haiman dan Ubai bin Khalaf dihari kiamat.

(Hadis riwayat Ahmad, Thabrani dan Ibnu Hibban)

g. Solat adalah syiar Islam yang utama dan merupakan tali penghubung antara hamba dengan Tuhannya

Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya, ialah dikala hamba itu sedang sujud (dihadapan Allah), sebab itu perbanyaklah doa dalam sujud.

(Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasaei)

0 comments:

Post a Comment